:: اطلاعیه آزمون مرکز صدور گواهینامه   :: نشست هم اندیشی توسعه مرکز صدور گواهینامه برگزارشد   :: برگزاری آزمون مرکز صدور گواهینامه
منوی اصلی
Who's Online
Syndicate
 
معرفي گواهينامه

براي اخذ اين گواهينامه ها ميزان سطح دانش مديريت پروژه و تجربه شخص متقاضي بر اساس مباني صلاحيتهاي ذكر شده در استاندارد ) (ICB ارزيابي مي شود. همانطور که در نمودار زير مشاهده می گردد گواهينامه های بین المللی مدیریت پروژه  IPMAدارای چهار سطح ,B ,A C  و D می باشد. در شکل زير اين سطوح نشان داده شده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

همان طور كه در شكل زير ديده مي شود، تفکيک گواهينامه هاي مذکور به چهار سطح متمايز به دليل ارتقا سطح کيفي و کمي گواهينامه‌ها مي‌باشد. قابل ذکر است داوطلب دريافت گواهينامه مي تواند يک شخص حقيقي و يا يک شخص حقوقي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامات چهار سطحA  (مدیران پورتفولیو)، سطح B (مجریان طرح ها) و سطح C (مدیران پروژه) و سطح D (دستيار مدیر پروژه) گواهينامه های بین المللی مدیریت پروژه  IPMA در بخش فرآيند اعطاي گواهينامه تشريح شده‌اند.

 
 
 
   
 
   
   

مركز ارزيابي و اعطاي گواهينامه انجمن مديريت پروژه ايران
كليه حقوق اين سايت متعلق است به انجمن مديريت پروژه ايران

صفحه اصلي :: سايت انجمن :: ارتباط با مركز :: تماس با مركز